Lễ Tổng Kết Cuộc Thi Viết "Cùng Mẹ Maria Sống Năm Thánh GHVN 2010"

Lễ Tổng Kết Cuộc Thi Viết "Cùng Mẹ Maria Sống Năm Thánh GHVN 2010"

Vào lúc 8 giờ 30 sáng, ngày 26/11/2010 vừa qua, một thánh lễ đồng tế Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Mừng Ngày Truyền Thống của Committium Gia Phương đã được tổ chức tại giáo xứ Thanh Sơn, giáo hạt Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Hôm nay niềm vui đã được nhân đôi, vì cũng là ngày tổng kết cuộc thi viết: “Cùng Mẹ Maria Sống Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam” của Committium Gia Phương.

Mọi chi tiết xin xem file đính kèm:

Top