Hôn nhân nam - nữ là một “sự kiện về bản chất con người”

Hôn nhân nam - nữ là một “sự kiện về bản chất con người”

WGPSG-- Theo Trenton, N.J., 8/12/2009 (CNA).- Hội nghị Công giáo New Jersey đã minh chứng “sự thật vĩ đại” về hôn nhân, sự phối hợp vợ chồng, không phải là một giáo điều, nhưng là một sự kiện về bản chất con người.

Patrick Brannigan, chủ tịch điều hành hội nghị công giáo New Jersey đã đưa ra bằng chứng: “sự thật vĩ đại” về hôn nhân không phải là một quan điểm không rõ ràng về giáo thuyết , nhưng là một sự kiện về bản chất nhân lọai, được con người với mọi niềm tin và nền văn hóa nhìn nhận từ ngàn xưa. Brannigan còn giải thích Công giáo đã dạy chúng ta nam nữ bình đẳng, dù có khác nhau nhưng được tạo dựng cho nhau. Hôn nhân đồng tính thật sự không giống như hôn nhân giữa một người nam và một người nữ.…….Cuối tháng 11, các Giám mục Công giáo ở New Jersey đã yêu cầu các mục tử được tấn phong đọc một lá thư về hôn nhân. “Là người Công giáo, chúng ta không được đứng bên lề trong im lặng khi phải đối mặt nhiều thách thức đang đe dọa hôn nhân, rồi đến lượt trẻ em,và cả lợi ích của công chúng. Chúng ta không được né tránh trách nhiệm của mình.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top