Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Tĩnh nguyện Mùa vọng cho các học viên

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Tĩnh nguyện Mùa vọng cho các học viên

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Tĩnh nguyện Mùa vọng cho các học viên

THƯ MỜI

KÍNH GỬI QUÝ HỌC VIÊN
HỌC VIỆN MỤC VỤ TGP.TP.HCM,

THƯA QUÝ HỌC VIÊN,

ĐỂ CHUẨN BỊ TÂM HỒN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH,
HỌC VIỆN SẼ TỔ CHỨC BUỔI TĨNH NGUYỆN
TỪ 18G30 - 20G15 THỨ HAI 6.12.2010
TẠI HỘI TRƯỜNG GB. PHẠM MINH MẪN
VỚI CHỦ ĐỀ:
ÁNH SÁNG ĐÃ BÙNG LÊN TRONG ĐÊM TỐI (x. Lc 2,1-14)
CÙNG VỚI SỰ THAM GIA CỦA BAN HỢP XƯỚNG TRÙNG DƯƠNG
QUA TRƯỜNG CA "RA ĐỜI" VÀ "AVE MARIA"
THƠ: HÀN MẠC TỬ - NHẠC: HẢI LINH.

THÂN MỜI QUÝ HỌC VIÊN ĐẾN THAM DỰ.

 HỌC VIỆN MỤC VỤ TGP.TP.HCM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top