Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Sinh hoạt chuyên đề về Giáo dục

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Sinh hoạt chuyên đề về Giáo dục

HỌC VIỆN MỤC VỤ
SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ
18.10.2011

Hai nỗi ưu tư lớn về giáo dục hiện nay là:
(1) làm sao thoát khỏi các quan niệm độc quyền và giáo điều đã đè nặng lên lối giáo dục ở Việt Nam trong nhiều thế kỷ?
(2) làm sao thoát khỏi lối nhìn thiển cận về giáo dục, chỉ nhìn giáo dục nhắm tới lợi ích nhất thời và trước mắt, thay vì hoà chung vào dòng chảy văn hoá của thế giới nhằm vun đắp tinh thần khoa học, tính nhân văn và tình liên đới nhân loại?

 

Thân mời quý giảng viên và học viên đến tham dự
buổi Sinh hoạt chuyên đề về Giáo dục
được tổ chức vào lúc 18:30 thứ Ba 18.10.2011
tại Hội trường Trung Tâm Mục Vụ Gíáo Phận số 6 bis Tôn Đức Thắng, Q.1, Tp.HCM
với đề tài: HƯỚNG ĐẾN NỀN GIÁO DỤC NHÂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN
Thuyết trình viên: Nhà Nghiên cứu BÙI VĂN NAM SƠN
Chủ trương và biên tập NHÀ XB TRI THỨC.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top