Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Học kỳ II của niên khoá 2009-2010

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Học kỳ II của niên khoá 2009-2010

Học viện Mục vụ TGP.TPHCM: Học kỳ II của niên khoá 2009-2010

 

 

 

 

 

  

Học kỳ II (niên khoá 2009-2010) của Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM sẽ khởi sự vào lúc 18g30 thứ hai ngày 18/1/2010. Các giảng khoá Thần học - Mục vụ và lịch sinh hoạt được sắp xếp như sau:  
 
 
CÁC GIẢNG KHOÁ THẦN HỌC – MỤC VỤ
HỌC KỲ II (18/1– 31/5/2010)
 
SỐ
TT
MÃ
SỐ
MÔN HỌC
GIẢNG VIÊN
NGÀY
THỨ
PHÒNG
LỚP
GHI
CHÚ
1
001C
KỸ NĂNG SỐNG CHO GIỚI TRẺ
Nt. Maria Hồng Quế
& Gv Giuse Mai Thanh Hoài
NĂM
A.104
Đã học
001AB
2
51
TRIẾT HỌC
TÔN GIÁO
Lm. Giuse Nguyễn Tân ofm
A.102
 
3
71
TÂM LÝ HỌC
NHÂN CÁCH
Nt. Anna Nguyễn Thị Hạnh
HAI
A.204
 
4
110
THÁNH KINH
NHẬP MÔN
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Võ
SÁU
A.102
 
5
130
LUÂN LÝ CĂN BẢN
Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang
BA
A.102
 
6
140
PHỤNG VỤ CB
Lm.Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ
BA
A.103
 
7
141
BÍ TÍCH TỔNG QUÁT
Lm Giuse Hà Văn Minh
NĂM
A.102
 
8
153
MN. GH & Đ.MARIA
Lm. Lorenso Đỗ Hữu Chỉnh
B.102
 
9
155
THẦN HỌC CB
Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
SÁU
A.204
 
10
156
TH.HỌC BA NGÔI
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền
SÁU
A.103
 
11
157
KITÔ HỌC
Lm. Fx Phó Đức Giang ofm
SÁU
A.104
 
12
170
LINH ĐẠO CB
Lm Giuse Vương Sĩ Tuấn
A.103
 
13
171B
TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN TÂM LÝ ĐN
Nt. Anna Hồ Thị Hạnh
BA
A.204
Đã học
171A
14
176C
SP GIÁO LÝ THEO LỨA TUỔI
Gv. Anna Nguyễn Thị Lành
NĂM
A.204
Đã học
176AB
15
179B
LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ - HỢP TÁC
Lm. Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng
HAI
A.102
 
16
180A
HƯỚNG DẪN TQ VỀ MV. HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH
Lm Louis Nguyễn Anh Tuấn
BA
B.102
 
17
180C
GIÁO DỤC GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO
Gv Hoàng Mai Khanh
BẢY
A.103
 
18
183C
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TRUYỀN GIÁO
Lm. Dom. Ngô Quang Tuyên
HAI
A.103
 
19
186A
GIÁO HUẤN GH VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN
Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc
A.204
 
20
280B
LUÂN LÝ TÍNH DỤC
Lm Phêrô Hoàng Đình Thành
BẢY
A.103
 
21
610A
TH.KINH 100 TUẦN
Gm Phêrô Nguyễn Văn Khảm
NĂM
B.102
 
22
611B
TH.KINH & HLLĐ
Gv. Gr Nguyễn Văn Nội
A.104
 
23
676D
TÌM HIỂU THÁNH KINH
Nt. Đỗ Thị Yến
CN
HT
 
24
676E
SƯ PHẠM GIÁO LÝ I
Gv Madalêna Phạm Thị Thuý
CN
HT
 
25
679K
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO
Lm Giuse Tạ Huy Hoàng
BẢY
A.104
 
26
679L
HỘI ĐỒNG & HỘI ĐOÀN GX IV
Lm Giuse Tạ Huy Hoàng
BẢY
A.104
 
27
682F
TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHO GIỚI TRẺ
Lm Gioan Lê Quang Việt
BA
A.104
Đã học
682ABC
 
 
LỊCH SINH HOẠT
HỌC KỲ II
 
THỜI GIAN
SINH HOẠT
15/12/2009 – 15/1/2010
Ghi danh
18/1/2010 (Thứ Hai)
Khởi sự học kỳ II (2009 – 2010)
8/2/2010 – 20/2/2010  
Nghỉ TẾT (hai tuần)
29/3/2010 (Thứ Hai)   
Tĩnh Tâm mùa Chay
30/3 – 3/4/2010   
Nghỉ lễ Phục Sinh
30/4/2010 (Thứ Sáu)     
Nghỉ lễ
10 – 14/5/2010      
Thi học kỳ
31/5/2010 (Thứ Hai)   
Lễ bế giảng năm học (2009 – 2010)
 
 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top