Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Tĩnh nguyện mùa Chay 2022

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Tĩnh nguyện mùa Chay 2022

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Tĩnh nguyện mùa Chay 2022

Học viện Mục vụ tổ chức buổi Tĩnh nguyện Mùa Chay 2022 với chủ đề:

“Đức Kitô thập giá,
nơi gặp gỡ của tình yêu

và là nơi duy nhất của đối thoại
giữa Thiên Chúa và con người”

Vị giảng thuyết: cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền

Vào lúc 18g30 thứ Ba, ngày 22 tháng 3 năm 2022,

tại Nguyện đường Trung tâm Mục vụ,

6 Bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1.

 

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top