Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: thông báo chương trình đào tạo HKII năm học 2020-2021

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: thông báo chương trình đào tạo HKII năm học 2020-2021

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: thông báo chương trình đào tạo HKII năm học 2020-2021

HC VIN MC V TGP SÀI GÒN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO NIÊN KHÓA 2020 - 2021
H
C KỲ II
KHI S: Ngày 4 tháng 1 năm 2021

GHI DANH

Thi hn

Ghi danh ti phòng Hc v (A004), s 6 Bis Tôn Đc Thng, Phưng Bến Nghé, Qun 1. Đt: (028) 6291 0366

  • Đt II: t ngày 28.12.2020 - 8.1.2021 (Ngoi tr ngày 1.1.2021)

Gi làm vic

  • Th Hai đến th Sáu:

Sáng: 8g30 - 11g30

Chiu: 14g00 - 18g00

  • Th By: 9g00 - 11g30

H

  • Phiếu ghi danh (Hc viên cũ - xin mang theo Th hc viên)
  • Hc viên mi, vui lòng đính kèm:

+ 1 nh 3x4 hoc file nh

+ Bn sao văn bng tt nghip PTTH/CĐ/ĐH (ngoi tr hc viên Khoa Thánh nhc)

L phí

Thn hc - Mc v: 300.000đ/ Hc kỳ (2 tiết hc/tun)

  • Tác viên Tin Mng: 600.000đ/ Hc kỳ (4 tiết hc/tun.)

Thánh nhc: 600.000đ/ Hc kỳ (2 tiết hc/tun)

  • Các lp đàn: 1.300.000đ/ Hc kỳ (2 tiết hc/tun)

Ngoi ng: 300.000đ/ Hc kỳ (2 tiết/tun)

  • Anh ng: 950.000đ/ Hc kỳ (4 tiết hc/tun) - chưa k tài liu

- Lp Speaking: 1.200.000đ/ Hc kỳ

- Lớp Phonetics: 750.000đ/ Học kỳ

- Thi xếp lp: 50.000đHc viên.

+ Đt 2: Th Sáu, ngày 8.1.2021 (17g30)

Hy khóa hc

Vic chuyn đi môn hc có th đưc thc hitrưc ngày khai ging hoc trong vòng 2 tun hc đu tiên. Sau khi khai ging, l phí không đưc bo lưu.

CHƯƠNG TRÌNH HC KỲ II

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top