Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Giới thiệu hai khóa học mới

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Giới thiệu hai khóa học mới

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Giới thiệu hai khóa học mới

Tìm hiu Công Giáo và Đo Cao Đài

Cao Đài hay Đi Đo Tam Kỳ Ph Đ là tôn giáo khai sinh ti Vit Nam năm 1926. Vi khong gn 3 triu tín đ, trên 10.000 chc sc, hơn 1.200 cơ s th t hot đng 37 tnh, thành ph;

Công giáo vn ra đi ti Phương Đông, hin din trên Đt Vit t thế k XVI, hin có 6.709.000 tín hu, chiếm gn 7% dân s Vit Nam, gm 27 giáo phn 3 min đt nưc.

C hai tôn giáo đu c võ tình huynh đ đi đng, như thông điFratelli Tutti (Tt c anh em) ca Đc Giáo hoàng Phanxicô. Hơn na, mi tương giao bng hu gia ngưi Công giáo và Cao Đài trong nhiu năm qua mi gi các tín hu đào sâu hiu biết đ sng chan hòa vi nhau. Đâu là giáo lý căn bn, cách thế tu tp và cách phưng t chính yếu ca hai tôn giáo này ?

Khóa hc gii thiu hai tôn giáo này qua ba góc đlch s, giáo thuyết và thc hành. Vi phương pháp so sánh và trao đi, quý hc viên s có dp tiếp cn vi các giáo sĩ và đo hu Công giáo ln Cao Đài. Nh đó hiu biết nhng đim đc đáo và khác bit gia hai nim tin tôn giáo này, trên tinh thn tôn trng và cng tác cho thin ích chung, theo tinh thn công đng Vatican II.

Khai ging: th By, ngày 9.1.2021

Thi gian8g30 đế10g20 th By

T ngày 9/1 đế22/5/2021

Nhóm Ging viên:

  • Công giáoLm. P.X Bo Lc Lm. Phêrô Nguyn Văn Hi
  • Cao Đài: Giáo Sư Thưng Văn ThanhĐo huynh Thin ChíGiáo sĩ Hng Mai và Đo huynh Hu Khi

Ghi danh ti phòng Hc v: t ngày 30.11.2020 đến 9.1.2021

6 Bis Tôn Đc Thng, phưng Bến Nghé, Qun 1

Đt: (028) 6291 0366

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn

 

Thực hành loan báo Tin Mừng

Ging viên: Lm. Giuse Trương Din, C.Pp.S.

Thi gian: 18g30 - 20g20 th Hai, khi s ngày 4.1.2021.

Ghi danh ti Phòng hc v: t ngày 2.12.2020 đến 8.1.2021

Hc vin Mc v TGP Sài Gòn, 6 bis Tôn Đc Thng, Qun 1

ĐT: (028) 6291 0366

Gii thiu

Đã qua hai mươi mt (21) thế k sau Phc Sinh, s mng Đc Kitô y thác cho các môn đ chưa hoàn tt. Lnh truyn “làm cho muôn dân tr nên môn đ” đã có kết qu tích cc mt phn thế gii, nhưng xem ra tht bi mt s nơi khác như ti Châu Á.

S v Loan Báo Tin Mng phi đưc nhìn vi mt góc cnh mi, và thc hin t nhng ngưi đã chu Phép Ra; đến vi tt c nhng ngưi và nơi chn, không gii hn đa lý và sc tc…

Error! Filename not specified.

Vy, “ai là Nhà Truyn Giáo ?” Và “truyn giáo như thế nào ?”

Khóa hc giúp hc viên thêm nhit tình truyn giáo và biết cách loan báo Tin Mng trên quê hương chúng ta.

Tiếng Ý căn bn

Ý Đi Li là mt quc gia châu Âu có nn văn hóa c xưa vi nhiu kiến trúc, văn hc và ngh thut. Khóa hc dành cho mi ngưi yêu thích khám phá ngôn ng này, đng thi giúp hc viên tiếp cn và làm quen vi tiếng Ý đ có th giao tiếp. Nhng sinh viên d kiến du hc ti Italia s vui mng đưc mt linh mc chuyên môn và giàu kinh nghim truyn đt v ngoi ngng dn trong khóa hc này.

Ging viên: Lm. André Nguyn Bá Đương

Khai ging: th Ba, ngày 12.1.2021

Thi gian: 17g00 - 18g30

Ghi danh ti phòng Hc v: t ngày 28.12.2020 đế12.1.2021

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top