Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Chương trình Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2020

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Chương trình Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2020

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Chương trình Tĩnh nguyện Mùa Vọng 2020

“MARANATHA, XIN CHÚA NGỰ ĐẾN!”

“Xin Chúa băng qua các tầng trời mà ngự đến”
(Isaia 64, 1)

A picture containing nature, cloud, smoke, cloudsDescription automatically generated

Vào lúc 18g30 thứ Tư 9.12.2020
Tại Nguyện đường Trung tâm Mục vụ.

HỌC VIỆN MỤC VỤ
Trân trọng kính mời

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top