Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Các lớp tạm ngưng học từ ngày 23-3-2020 

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Các lớp tạm ngưng học từ ngày 23-3-2020 

Học viện Mục vụ TGP Sài Gòn: Các lớp tạm ngưng học từ ngày 23-3-2020 

Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn
Ngày 16-3-2020

Kính chuyển đến quý Giảng viên và Học viên,

Theo quyết định của Ban Điều hành Học viện Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn,
các lớp sẽ tạm ngưng học kể từ thứ Hai 23-3-2020 cho đến khi có thông báo mới.
Lý do: Ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng trước diễn biến mới nhất của đại dịch Covid-19.
 
Kính,
Maria Nguyễn Thị Kim Anh
Phụ trách Văn phòng Học vụ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top