Học viện Mục vụ: Cẩm nang học kỳ I (2009 - 2010)

Học viện Mục vụ: Cẩm nang học kỳ I (2009 - 2010)

Học viện Mục vụ: Cẩm nang học kỳ I (2009 - 2010)

     HỌC VIỆN MỤC VỤ TỔNG GIÁO PHẬN TP. HCM

                 6 bis Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

                 ĐT: 6291 0366– Email: hocvienmucvu@yahoo.com

 

Học kỳ I (niên khoá 2009 - 2010) của Học viện Mục vụ Tổng Giáo Phận TP.HCM sẽ khởi sự vào thứ hai 31/8/2009 và kết thúc vào thứ năm 31/12/2009. Để biết rõ hơn về nội dung và chương trình học của Học kỳ này, xin đọc Cẩm Nang Học Kỳ I (2008 - 2009) dưới đây:

 

   CẨM NANG HỌC KỲ I
             (2009 – 2010)
 
MỤC LỤC
(Xin click vào từng mục dưới đây để xem thông tin cụ thể)
 1. Định hướng chung  
 2. Ban Giảng huấn
 3. Cần quan tâm hơn nữa trong việc đào tạo giáo dân
 4. Hướng dẫn chọn môn học
 5. Chương trình thần học và mục vụ
 6. Chương trình thánh nhạc
 7. Chương trình huấn luyện thừa tác viên mục vụ hôn nhân và gia đình
 8. Chương trình đào tạo thừa tác viên quản trị mục vụ
 9. Chương trình giáo lý dự tòng & bồi dưỡng giáo lý viên dự tòng
 10. Chương trình đào tạo giáo lý viên giáo lý phổ thông
 11. Chương trình Anh ngữ chuyên ngành
 12. Những quy định dành cho học viên
 13. Lịch Sinh hoạt
 14. Họa đồ cơ sở

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top