Giới thiệu thư viện Học viện Mục vụ

Giới thiệu thư viện Học viện Mục vụ

WGPSG -- Thư viện Học viện mục vụ là thư viện của Trung Tâm và Học Viện Mục vụ Tổng Giáo Phận. Địa điểm nằm trong khu vực nhà Truyền thống (đối diện hang đá Đức Mẹ). Sau thời gian sắp xếp, Thư viện mở cửa lại từ tháng 9 năm 2011.

Hiện tại, thư viện có trên 8.000 đầu sách. Qua một thời gian làm việc chúng tôi đã thống kê được 6.575 cuốn sách. Tất cả số sách này đã được đưa vào chương trình Papyrus (chương trình của thư viện trên máy tính theo hệ thống Dewey) và được sắp xếp vào giá sách theo từng số phân loại.

Thư viện nhằm phục vụ cho các đối tượng là học viên của Trung Tâm Mục Vụ - Giảng viên - Nhân viên của các phòng ban, là những người được mượn sách đem về nhà. Ngoài ra tất cả các thành phần khác đều có thể mượn sách để đọc ngay tại thư viện.

Hệ thống phân loại thư viện nhằm sắp xếp tri thức một cách Lôgích, hỗ trợ cho việc phân loại sách và các tài liệu khác theo môn loại để giúp người sử dụng dễ dàng tìm kiếm và tiếp cận tài liệu. Sách tại thư viện được phân loại từ 000 - 900 theo số phân loại của hệ thống Dewey:

0 - Tin học, thông tin và tác phẩm tổng quát
1 - Triết học & Tâm lý học
2 - Tôn giáo
3 - Khoa học xã hội
4 - Ngôn ngữ
5 - Khoa học
6 - Công nghệ
7 - Nghệ thuật & Giải trí
8 - Văn học
9 - Lịch sử & Địa lý

Qua thời gian thử nghiệm, chúng tôi thấy hoạt động của thư viện diễn ra tốt đẹp. Nay chúng tôi xin được giới thiệu chính thức sự hoạt động của thư viện với tất cả các độc giả của Trung Tâm và Học Viện Mục Vụ.

Làm thẻ độc giả tại thư viện:

- Nộp hai tấm hình 2x3
- Đóng tiền ký quỹ 100.000đ (sẽ được hoàn lại khi độc giả xin ngưng việc mượn sách)
- Đóng tiền niên liễm 20.000đ/ năm
- Độc giả trả sách trễ hạn, đóng phạt 2000đ / ngày / 1 cuốn sách
- Học viên cần đọc nội quy thư viện trước khi điền vào đơn xin làm thẻ độc giả.

Mọi chi tiết cần biết, xin liên hệ với nhân viên thư viện trong giờ làm việc:

• Thứ 2 – thứ 6:

o Sáng: 9g – 11g30
o Chiều: 14g – 20g

• Thứ bảy:

o Sáng: 9g – 11g30
o Chiều: 14g – 16g

Điện thoại: (08) 3600 7658
E-mail: thuvienhvmv@gmail.com

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top