Giáo xứ Nam Hòa: Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho môi trường

Giáo xứ Nam Hòa: Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho môi trường

WGPSG -- “Trái đất là ngôi nhà chung do Thiên Chúa tạo dựng, Ngài đã trao tặng và giao phó cho mọi người chăm lo bảo vệ”.

Trên đây là lời chia sẻ của Cha chánh xứ Nam Hòa Giuse Trần Văn Lưu, trong giờ chầu Thánh Thể  “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm lo bảo vệ công trình tạo dựng”, được tổ chức tại nhà thờ Nam Hòa.

Hưởng ứng lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô và thực hiện quyết định của  Đức Tổng Giám mục Phaolô, vào lúc 18g15 ngày 01.9.2016, sau Thánh lễ chiều thứ Năm, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ nam Hòa đã tham dự giờ chầu Thánh Thể  “Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm lo bảo vệ công trình tạo dựng” cách long trọng và sốt sắng.

Dựa vào tài liệu “Giờ cầu nguyện cho việc chăm lo bảo vệ công trình tạo dựng” do Tòa Tổng Giám mục soạn thảo hướng dẫn, trước giờ khai mạc, Ông chánh trương Giuse đã mời gọi: Trong giờ cầu nguyện này, hiệp thông với Đức Giáo hoàng và toàn thể Hội Thánh, chúng ta cùng cầu xin cho mọi người luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ ngôi nhà chung của cả nhân loại. Chúng ta cũng nhớ đến bao người nghèo khổ, các nạn nhân của thiên tai lũ lụt là hệ quả do sự vô tâm của con người... Sau khi đặt Mình Thánh Chúa, cha chủ sự hướng dẫn cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa giờ cầu nguyện này: “Trái đất là ngôi nhà chung do Thiên Chúa tạo dựng, Ngài đã trao tặng và giao phó cho mọi người chăm lo bảo vệ. Tuy nhiên, vì nhiều lý do về phía con người mà hiện nay môi trường sinh thái  của trái đất đã bị đe dọa nghiệm trọng,  trong giờ thánh này, cộng đoàn giáo xứ cùng cầu xin Chúa soi sáng hướng dẫn để mỗi người trong cương vị và khả năng của mình, biết chu toàn trách nhiệm chăm sóc công trình sáng tạo cho đúng với ý của Chúa”.

Trước khi kết thúc giờ chầu Thánh Thể “Ngày cầu nguyện cho môi trường”, cộng đoàn lãnh nhận phép lành Thánh Thể, và hân hoan ra về với kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi.

Top