Giáo hội Hàn Quốc đẩy mạnh sự hiệp nhất Kitô hữu

Giáo hội Hàn Quốc đẩy mạnh sự hiệp nhất Kitô hữu

Hiệp nhất thực sự chỉ bắt đầu khi chúng ta công nhận chúng ta chịu trách nhiệm về sự chia rẽ giữa các Giáo hội Kitô giáo, chủ tịch ủy ban hiệp nhất Kitô hữu của các giám mục Hàn Quốc nói.

Các Kitô hữu thời sơ khai cảm nghiệm sự phục sinh của Đức Giêsu đã cùng nhau cầu nguyện liên lỉ, sống tình hiệp thông mặc dù họ cũng bị chia rẽ, Đức Tổng Giám mục Hyginus Kim Hee-joong của tổng giáo phận Kwangju lưu ý trong thông điệp nhân Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu.

“Khởi đầu của hiệp nhất Kitô hữu là hiệp thông và cầu nguyện” – Đức cha Kim nhấn mạnh.

Ngài nói thêm người Công giáo phải “tạo cơ hội cầu nguyện chung với các anh chị em Tin lành tại nhà hoặc nơi làm việc.”

“Khi chúng ta cố gắng hòa giải và đoàn kết trước, chúng ta có thể trở thành muối và ánh sáng thật sự để thiết lập hòa bình của Đức Kitô trong đất nước này” – Đức cha Kim kết luận.

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu năm nay sẽ được tổ chức tại nhà thờ Đội quân Cứu tế ở Seoul vào ngày 21-1.

Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu thường niên được kỷ niệm trên toàn thế giới từ ngày 18-25/1 đã có đà từ năm 1965, khi Giáo hội Công giáo và Tin lành ở Hàn Quốc bắt đầu viếng thăm nhau và tổ chức các cuộc họp mặt cầu nguyện chung đầu tiên.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top