Đức Thánh Cha tố giác nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế

Đức Thánh Cha tố giác nguyên nhân gây ra khủng hoảng kinh tế

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tố giác sự thiếu tinh thần liên đới như một trong những nguyên nhân gây nên cuộc khủng hoảng và khó khăn trong các quan hệ quốc tế hiện nay.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 22-5-2010 dành cho các tham dự viên cuộc Hội thảo do Quỹ mang tên Thông điệp Centesimus Annus - Pro Pontifice (Năm thứ 100, - Phò ĐGH) tổ chức, về chủ đề ”Phát triển, tiến bộ và công ích”. Hiện diện tại cuộc hội thảo cũng có một số giám mục và nhiều chuyên gia.

ĐTC khẳng định rằng: ”Cuộc khủng hoảng và những khó khăn mà các quan hệ quốc tế, các quốc gia, xã hội và nền kinh tế đang phải chịu phần lớn là do sự thiếu tín nhiệm và thiếu tinh thần liên đới sáng tạo và năng động, hướng đến công ích, nhắm tới những quan hệ nhân bản đích thực về tình thân hữu, liên đới và hỗ tương, cả trong hoạt động kinh tế. Công ích chính là mục tiêu mang lại ý nghĩa cho tiến bộ và phát triển.. Nếu không hướng đến công ích thì tiến bộ và phát triển rốt cuộc chỉ làm nổi bật thái độ duy tiêu thụ, phung phí, nghèo đói và chênh lệch”.

ĐTC cũng nhận xét rằng công ích bao gồm nhiều thiện ích, vật chất cũng như tinh thần, và trong đó có cả các tôn giáo. Ngài đề cao giá trị và sự đóng góp của tôn giáo cho tình huynh đệ và hòa bình, giúp con người cởi mở đối với Thiên Chúa và siêu việt trong xã hội chúng ta đang chịu ảnh hưởng của trào lưu tục hóa. ĐTC nói: ”Loại trừ các tôn giáo ra khỏi lãnh vực công cộng, cũng như trào lưu cực đoan về tôn giáo, sẽ cản trở cuộc gặp gỡ giữa con người và sự cộng tác của họ cho sự tiến bộ của nhân loại; đời sống của xã hội sẽ nghèo các động lực thúc đẩy và chính trị sẽ mang sắc thái đàn áp và gây hấn”.

Trong buổi tiếp kiến, như thông lệ, ông Domingo Sugranyes Bickel, chủ tịch Ngân Quỹ ”Năm Thứ 100” đã trao cho ĐTC một ngân khoản quyên góp được nơi các thành viên cùng với tiền mà Quỹ kiếm được” để ĐTC làm việc bác ái. Quỹ này cũng tái khẳng định cam kết tài trợ hoạt động của Học viện Giáo Hoàng nghiên cứu Arập và Hồi giáo có trụ sở ở Roma (SD 22-5-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top