Đức Thánh Cha phát biểu rằng việc bảo vệ quyền trẻ em sẽ sinh hoa trái trong nền văn minh hòa bình

Đức Thánh Cha phát biểu rằng việc bảo vệ quyền trẻ em sẽ sinh hoa trái trong nền văn minh hòa bình

WGPSG / ZENIT -- Rôma, Ý, ngày 19.10.2009, (CNA) - Trong một cuộc họp ngắn giữa Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI với các thành viên của Hội nghị Thế giới SIGNIS. Hội nghị bắt đầu vào ngày 17.10 tại Thái Lan. Đức Giáo Hoàng đã cổ vũ những nỗ lực hoạt động trong truyền thông để thăng tiến quyền trẻ em và cho chúng một vị trí ưu tiên trong sinh hoạt hằng ngày, để chúng có thể mang lại hoa trái trong nền văn minh hòa bình.

SIGNIS là một tổ chức được cống hiến để hỗ trợ cho phương tiện truyền thông Công giáo và thăng tiến nhân phẩm, công lý và hòa giải.

Trong thông điệp của Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô, được xuất bản bởi Ngành Tin tức của Tổng Giáo Phận Mêxicô, Ngài đã chỉ ra “sự cần thiết cho việc điều hành có trách nhiệm và việc sử dụng phương tiện truyền thông, trong thông điệp và phương pháp của nó, để thu hút giới trẻ bằng một cách cụ thể.”

Nhắc lại thông điệp của Ngài trong Ngày Truyền thông Toàn cầu lần thứ 41 vào năm 2007, Đức Giáo Hoàng đã lưu ý rằng những người tham dự có thể thấy mối quan hệ của họ với phương tiện truyền thông từ hai quan điểm: sự giáo dục trẻ em bởi phương tiện truyền thông và việc huấn luyện trẻ em để chúng ứng phó một cách thích hợp với truyền thông.”

Đức Giáo Hoàng đã dâng lời cầu nguyện cho sự thăng tiến quyền trẻ em và cho các nhân viên truyền thông có thể xúc tiến quyền ưu tiên trong công việc hằng ngày của họ. Nhờ vậy, họ có thể sinh hoa trái trong văn minh hòa bình.

Hội nghị Thế giới SIGNIS được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 17 đến 21 tháng 10.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top