Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục chăm chỉ giải tội

Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục chăm chỉ giải tội

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các linh mục hãy siêng năng ban bí tích hòa giải cho các tín hữu noi gương thánh Gioan Maria Vianney.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 11-3-2010, dành cho các linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải tối cao tổ chức.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến Năm Linh Mục kỷ niệm 150 năm qua đời của thánh Gioan Maria Vianney và đặc biệt đề cao tấm gương của thánh nhân ”đã thi hành sứ vụ hòa giải một cách anh hùng với nhiều thành quả”. Ngài nhận xét rằng để thi hành sứ vụ ấy, thánh Vianney đã kín múc sức mạnh từ chiều kích thống hối bản thân, ý thức giới hạn của mình và nhu cầu cần tìm đến Lòng Từ Bi của Chúa để xin ơn tha thứ, để hoán cải tâm hồn và được nâng đỡ trên con đường nên thánh.”

ĐTC ghi nhận rằng ”chúng ta đang sống trong một bối cảnh văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của não trạng duy khoái lạc và duy tương đối, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời cuộc sống. Bối cảnh ấy không tạo điều kiện thuận tiện để thấy rõ khuôn khổ các giá trị cần tham chiếu và không giúp phân biện thiện ác cũng như ý thức đúng đắn về tội lỗi. Tình trạng ấy càng làm cho việc phục vụ của những vị quản lý Lòng Từ Bi Chúa trở nên cấp thiết”.

ĐTC nhắc lại rằng thánh Gioan Maria Vianney cũng sống trong một thời đại có nhiều điểm tương tự với thời nay: một não trạng thù nghịch với đức tin, được biểu lộ qua những thế lực tìm cách ngăn cản việc thi hành sứ vụ thánh. Trong bối cảnh ấy, Thánh Cha Sở họ Ars đã ”biến nhà thờ thành nhà của ngài” để dẫn đưa con người về cùng Thiên Chúa. Ngài đã sống quyết liệt tinh thần cầu nguyện, quan hệ thân mật với Chúa Kitô, cử hành Thánh Lễ, chầu Mình Thánh Chúa, sống thanh bần theo tinh thần Tin Mừng, và trở nên một dấu chỉ tỏ tường trước mắt những người đồng thời về sự hiện diện của Thiên Chúa, đến độ thúc đẩy bao nhiêu hối nhân đến tòa giải tội”.

ĐTC nhắc đến cuộc ”khủng hoảng” về bí tích Thống Hối mà người ta thường nói. Tình trạng này gọi hỏi trước tiên các linh mục và trách nhiệm lớn lao của các vị trong việc giáo dục Dân Chúa về những đòi hỏi quyết liệt của Tin Mừng. Đặc biệt tình trạng ấy đòi các linh mục quảng đại giải tội, can đảm hướng dẫn đoàn chiên, để họ khỏi rập theo não trạng của thế gian này (Xc Rm 12,2), nhưng biết thực hiện những chọn lựa, kể cả những quyết định phải đi ngược dòng, tránh thái độ thỏa hiệp hoặc chiều theo thế gian. Vì thế, điều quan trọng là linh mục phải luôn hướng về tinh thần khổ chế, được nuôi dưỡng bằng sự hiệp thông với Thiên Chúa, tận tụy cập nhận trong việc học hỏi thần học luân lý và các khoa học nhân vân”.

Và ĐTC kết luận rằng ”Trong hoàn cảnh được tự do thi hành sứ vụ linh mục ngày nay, các linh mục cần sống cao độ lời đáp trả ơn gọi của mình, vì chỉ những ai hằng ngày trở thành sự hiện diện sống động và rõ ràng của Chúa, mới có thể khơi dậy nơi các tín hữu ý thức về tội lỗi, mang lại can đảm và làm nảy sinh ước muốn được ơn tha thứ của Thiên Chúa”. (SD 11-3-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top