ĐTC: Đừng vì tình thương xót giả tạo để dễ dàng tuyên bố hôn nhân vô hiệu

ĐTC: Đừng vì tình thương xót giả tạo để dễ dàng tuyên bố hôn nhân vô hiệu

VATICAN. Sáng 29-1-2010, ĐTC đã tiếp kiến các thẩm phán, luật sư và nhân viên tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, nhân dịp khai mạc năm tư pháp mới. Ngài kêu gọi các vị thẩm phán đừng vì tình thương xót giả tạo để dễ dàng tuyên bố hôn nhân vô hiệu và không tôn trọng công lý.

Tòa Thượng Thẩm Rota có nhiệm vụ xét xử các vụ án từ cấp hai trở lên được đệ trình về Tòa Thánh cũng như xử những vụ do giáo luật và ĐTC ủy nhiệm. Hiện nay, đoàn thẩm phán của tòa này gồm hơn 20 vị thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, dưới sự hướng dẫn của vị niên trưởng là Đức Cha Antoni Stankiewicz, người Ba Lan.

Tại buổi tiếp kiến, ĐTC đã nói về quan hệ giữa công lý, bác ái và sự thật. Ngài cảnh giác chống lại quan niệm của một số người cho rằng ”đức bác ái mục tử có thể biện minh cho mọi hành động nhắm tuyên bố hôn nhân vô hiệu để đáp lại mong ước của những người ở trong tình trạng hôn nhân bất hợp lệ. Thậm chí chính sự thật được gợi lên như thế có xu hướng bị nhìn trong nhãn giới bị lợi dụng, tùy theo hoàn cảnh xảy ra”.

ĐTC nhắc đến nghĩa vụ của các vị thẩm phán phải tôn trọng và thực thi các nhân đức nhân bản và Kitô, đặc biệt là đức khôn ngoan thận trọng, công lý và can đảm. Lòng can đảm này càng cần thiết khi sự thiếu công lý trở thành con đường dễ theo hơn, vì nó chiều theo ước muốn và khát vọng của hai bên muốn giải phôn phối, hoặc khi bị ảnh hưởng của bối cảnh xã hội.”

ĐTC khẳng định rằng: ”tất cả mọi người hoạt động trong lãnh vực luật pháp, mỗi người theo chức năng của mình, phải được công lý hướng dẫn. Đặc biệt các luật sư phải chú ý tôn trọng sự thật của các bằng chứng, và tránh biện hộ cho những vụ xin giải hôn phối mà họ thấy khách quan là không thể biện hộ được”.

ĐTC nhắc lại nguyên tắc ”Bác ái mà không có công lý thì không phải là bác ái, nhưng là một sự giả mạo, vì chính bác ái đòi phải có đặc tính khách quan tiêu biểu của công lý, và không được lẫn lộn công lý với sự lạnh lùng vô nhân đạo. Vị thẩm phán phải luôn tránh nguy cơ có thái độ thương xót sai lầm, để rơi vào thái độ duy tình cảm, chỉ có vẻ là mục vụ bề ngoài mà thôi.”

Với những người mở đường cho những người không đủ điều kiện để lãnh nhận bí tích hòa giải và Thánh Thể, ĐTC cảnh giác rằng: ”Thực là một điều thiện giả dối, một sự thiếu sót trầm trọng đối với công lý và tình thương, khi mở đường cho những người không đủ điều kiện để lãnh nhận các bí tích, với nguy cơ là làm cho họ sống các bí tích ấy tương phản với sự thật về tình trạng bản thân của họ”.

Trong lời chào mừng ĐTC tại buổi tiếp kiến, Đức Cha Stankiewicz cũng nhận xét rằng ”xu hướng duy tương đối của xã hội hiện đại nhiều khi cũng lẻn vào các vụ tuyên bố hôn nhân vô hiệu, những vụ này bị lệch hướng, và biến thành một con đường dễ dàng để giải các hôn phối bị thất bại”.

Theo thông báo, trong năm 2008, tòa Rota ở Roma đã tuyên bố 192 hôn nhân vô hiệu và tính đến cuối năm 2008 còn 1.118 vụ chờ được cứu xét. Phán quyết của tòa Roma được coi là án lệ cho các tòa án hôn phối khác của Giáo Hội trên thế giới (SD 29-1-2010)

G. Trần Đức Anh OP

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top