ĐTC cử hành Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến 2011

ĐTC cử hành Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến 2011

WHĐ (4.2.2011) – Trong bài giảng Kinh Chiều lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, 2-2-2011 vừa qua (30 Tết Việt Nam), cũng là Ngày Quốc tế Đời sống Thánh hiến 2011, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa của ngày lễ:

“Sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh là một hình ảnh toàn vẹn về việc tận hiến cho Chúa của biết bao người, nam cũng như nữ, trong Giáo hội khắp thế giới, đã nghe theo tiếng gọi Phúc Âm, thực thi những nhân đức của Chúa Giêsu, sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Vì thế Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh làm Ngày quốc tế Đời sống Thánh hiến”.

ĐTC đề nghị mọi người cùng suy gẫm ý nghĩa biến cố Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu, một hình ảnh mang ý nghĩa Tin Mừng, ẩn chứa biểu tượng nền tảng về ánh sáng. Đó là ánh sáng từ Chúa Giêsu chiếu tỏa trên Đức Mẹ, Thánh Giuse, trên hai cụ Simêon, Anna và biết bao người khác. ĐTC nói: “Các giáo phụ đã liên hệ sự tỏa chiếu ánh sáng này với cuộc hành trình của đời sống thiêng liêng được đời sống thánh hiến diễn tả cách đặc biệt qua lòng yêu mến vẻ đẹp và lòng nhân hậu của Chúa”.

ĐTC nhấn mạnh: “Hình ảnh mang ý nghĩa Tin Mừng này cũng nói lên ơn tiên tri được Chúa Thánh Thần ban xuống. Khi tôn kính Hài nhi Giêsu, hai cụ Simêon và Anna đã nhìn thấy số phận và sự phục sinh của Chúa Giêsu đem lại ơn cứu độ muôn loài, và hai cụ đã nói lên mầu nhiệm cứu độ này. Được kêu gọi vào đời sống thánh hiến là để làm chứng cho ơn tiên tri ấy, qua cả hai phương diện chiêm niệm và hoạt động. Anh chị em sống đời thánh hiến có sứ mạng làm chứng cho quyền tối thượng của Thiên Chúa, thể hiện niềm say mê sống tinh thần Phúc Âm và loan báo Tin Mừng cho người nghèo và những người thấp kém nhất trên trái đất này. Cuối cùng, sự kiện Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh còn cho thấy ơn khôn ngoan hai cụ Simêon và Anna đã lãnh nhận xuất phát từ một cuộc đời dành trọn cho việc đi tìm gương mặt của Chúa, tìm những dấu chỉ nói lên ý Chúa muốn, đồng thời cũng từ một cuộc đời luôn lắng nghe và loan báo Lời Chúa”.

ĐTC khuyến khích mọi người năng suy gẫm Lời Chúa: “Mọi minh triết về đời sống đều phát sinh từ Lời Chúa. Hãy học hỏi thấu đáo Lời Chúa qua phương pháp Lectio Divina (đọc, suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện)… Chúa Thánh Thần, Đấng linh hứng cho các tác giả Kinh Thánh, cũng là Đấng dùng ánh quang mới chiếu tỏa Lời Chúa soi sáng cho các vị nam, nữ sáng lập Dòng. Mọi đặc sủng và luật Dòng đều do ơn Chúa Thánh Thần ban cho, khơi nguồn cho những lối sống Kitô giáo mang đậm dấu ấn triệt để của Tin Mừng. Ngày nay chúng ta đang sống trong bối cảnh xã hội phát triển, mang tinh thần đa nguyên triệt để, ngày càng coi tôn giáo là chuyện riêng tư cá nhân và phổ biến chủ nghĩa tương đối, phương hại đến những giá trị nền tảng. Điều này đòi hỏi việc làm chứng của người Kitô hữu phải rõ ràng và mạch lạc, đồng thời những nỗ lực giáo dục của chúng ta phải được chăm chút và quảng đại hơn”.

ĐTC căn dặn các tu sĩ nam nữ: “Cần phải biết định hướng cuộc sống thánh hiến phong phú và tin vào khả năng vô tận của nền giáo dục chân chính mà tiếp cận trí hiểu và tâm hồn của mọi người nam nữ, để hướng dẫn họ hướng đến cuộc sống mang giá trị Tin Mừng”.

(Theo VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top