ĐTC chia buồn với thân nhân ĐHY Viergilio Noè

ĐTC chia buồn với thân nhân ĐHY Viergilio Noè

VATICĂNG: Khi nghe tin Đức Hồng Y Virgilio Noè qua đời sáng ngày 24-7-2011, hưởng thọ 89 tuổi, Đức Thánh Cha đã gửi điện tín phân ưu với bà Maria Noè em gái của Đức Hồng Y và gia đình. Ngài đề cao bao nhiêu năm cộng tác tận tụy của Đức Hồng Y với Toà Thánh, và cầu xin Thiên Chúa ban phần thưởng đời đời cho Đức cố Hồng Y.

Đức Hồng Y Virgilio Noè sinh năm 1922, thụ phong linh mục năm 1944. Năm 1948, cha theo học tại đại học Gregoriana ở Roma và lấy bằng tiến sĩ Sử học giáo hội. Sau đó cha Noè dậy môn Sử học giáo hội, Giáo phụ, Phụng vụ và Lịch sử nghệ thuật và là Chủ tịch ủy ban phụng vụ giáo phận Pavia bắc Italia. Năm 1964 cha được mời về Roma làm Thư ký Trung tâm hoạt động phụng vụ của Hội Đồng Giám Mục Italia. Năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chỉ định cha Noè làm Phó thư ký Bộ Phụng Tự để canh cải phụng vụ theo tinh thần Công Đồng Chung Vaticăng II. Năm 1970, cha được chỉ định làm Chủ tịch Ban nghi lễ Tòa Thánh, và đã đưa ra các cải cách thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, các lễ nghi phong chân phước và phong thánh, các lễ nghi khai mở và kết thúc năm thánh 1975, các lễ nghi an táng các Giáo Hoàng, cũng như các lễ nghi khai mở Mật Nghị Hồng Y Đoàn bầu Giáo Hoàng.

Năm 1975, Đức ông Noè được chỉ định làm Phó thư ký văn phòng phụng tự của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, và năm 1982 được thăng Tổng Giám mục Thư ký Bộ Phụng Tự. Năm 1989, Đức cha Noè được chỉ định làm Phó Hồng Y trưởng đẳng linh mục trông coi đền thờ thánh Phêrô, kiêm đặc nhiệm Xưởng Thánh Phêrô vả Chủ tịch Ủy ban thường vụ đặc trách các Di tích lịch sử và nghệ thuật của Tòa Thánh. Năm 1991, Đức cha được vinh thăng Hồng Y và được chỉ định làm Tổng Giám quản Quốc gia thành phố Vaticăng và Hồng Y Linh mục trưởng đền thờ thánh Phêrô. Từ năm 2002, Đức Hồng Y Noè về hưu.

Với cái chết của Đức Hồng Y Virgilio Noè, Hồng Y Đoàn còn lại 195 vị, trong đó có 114 vị có quyền bầu Giáo Hoàng và 81 vị trên 80 tuổi. Các Hồng Y người Italia là 45 vị trong đó có 23 vị còn quyền bầu Giáo Hoàng và 22 vị trên 80 tuổi (SD 24.25-7-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top