ĐTC cầu nguyện cho lòng nhiệt thành truyền giáo nhiều hơn

ĐTC cầu nguyện cho lòng nhiệt thành truyền giáo nhiều hơn

VATICAN CITY, 30/04/2010 (Zenit.org). Vào tháng Năm, ĐGH Benedict XVI sẽ cầu nguyện cho sự gia tăng lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các tín hữu.

Hội Tông Đồ Cầu Nguyện công bố các ý hướng cầu nguyện do ĐTC lựa chọn cho tháng Năm.

Ý chỉ chung của ĐTC là: “Để các màn quảng cáo xấu hổ và sai lạc về con người liên lụy đến hàng triệu phụ nữ và trẻ em có thể chấm dứt.”

ĐTC cũng chọn một ý chỉ tông đồ cho mỗi tháng. Vào tháng Năm ngài sẽ cầu nguyện: “Để các vị chủ chăn, các tu sĩ nam, nữ và giáo dân tận tụy trong công tác tông đồ có thể biết cách truyền lan lòng nhiệt thành truyền giáo vào những cộng đồng đã được giao phó cho họ chăm sóc.
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top