Dòng Chúa Cứu Thế có Bề trên Tổng quyền mới

Dòng Chúa Cứu Thế có Bề trên Tổng quyền mới

WHĐ / Vidimus Dominum (10.11.2009) – Sau hai tuần rưỡi cầu nguyện và cân nhắc, 107 tu sĩ Dòng Đấng Cứu Chuộc Rất Thánh (còn gọi là Dòng Chúa Cứu Thế) trên khắp thế giới đang tham dự Tổng công hội lần thứ XXIV tại Roma đã bàu chọn cha John Michael Brehl, 54 tuổi, vào chức vụ Bề trên Tổng quyền. Cha Brehl là vị Tổng quyền thứ 16 kế nhiệm thánh Alphôngsô Liguori. Cha sẽ lãnh đạo 5.300 tu sĩ Dòng Chúa Cứu thế đang có mặt tại 78 quốc gia trên khắp thế giới.

Cha Brehl hiện là Giám tỉnh Tỉnh Dòng Edmonton-Toronto. Vị tiền nhiệm là cha Joseph W. Tobin đã giữ chức vụ Bề trên Tổng quyền 12 năm, không thể được tái cử theo quy định của Dòng.

Trước khi trở thành Giám tỉnh, cha Brehl đã giữ các nhiệm vụ: Giám tập, Giám học, thành viên Hội đồng Tỉnh Dòng ngoại thường, và Phó Giám tỉnh. Cha cũng là nhà giảng thuyết và là một cha xứ. Ngoài ra cha còn tham gia Ủy ban Thần học thuộc Hội đồng Tu sĩ Canada và Ban Giám đốc Thừa tác vụ Tông đồ Ontario, Canada.

Cha Brehl sinh năm 1955 tại Toronto, Canada. Học tại Học viện Dòng Chúa Cứu Thế Toronto và vào Nhà tập năm 1975. Khấn lần đầu năm 1976 và khấn trọn năm 1979. Thụ phong linh mục 15-3-1980 tại Toronto sau khi đậu thạc sĩ thần học tại trường Thần học Toronto.

Cha Brehl có nhiều kinh nghiệm quốc tế vì đã từng tham gia Ban Huấn luyện chung, điều hành các Tổng công hội năm 2003 và 2009 và thường giảng tĩnh tâm cho các Nhóm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới.

(Theo vidimusdominum.info)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top