Các bài suy niệm CN 33 TN B

Các bài suy niệm CN 33 TN B

Các bài suy niệm CN 33 TN B

Theo niềm tin Kitô giáo, chết là bắt đầu một đời sống khác, và đời sống mai hậu ấy là một đời sống vĩnh cửu. Điều hết sức nghiêm trọng là đời sống mai hậu ấy nếu hạnh phúc thì là hạnh phúc vĩnh cửu, và nếu đau khổ thì cũng là đau khổ vĩnh cửu. Mà hạnh phúc hay đau khổ trong đời sống ấy hoàn toàn tùy thuộc vào cách ta sống, cách ta tin, cách ta hành xử trong đời sống hiện tại.

Vì thế, cách ta sống trong đời sống hiện tại này thật quan trọng, nó quyết định số phận vĩnh cửu của ta. Chính vì đời sống hiện tại có tính quyết định vĩnh cửu như thế, nên vì yêu thương ta, Thiên Chúa thường xuyên gửi đến ta những sứ điệp cảnh báo ngày chết của ta. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta coi thường những sứ điệp ấy để rồi cuối cùng phải lâm vào tình trạng đau khổ vĩnh cửu.

Xin click vào file gửi kèm để xem Các bài suy niệm CN 33 TN B:

1. Ngày phán xét
2. Hy vọng có giúp chúng ta thấy Đức Kitô không?
3. Với uy quyền và vinh quang - Gm. Arthur Tonne
4. Con Người sẽ đến trên đám mây - Noel Quesson
5. Chú giải mục vụ của William Barclay
6. Chú giải mục vụ của Jacques Hervieux
7. Phán xét chung
8. Hãy chuẩn bị
9. Chúa sẽ đến
10. Chúa sẽ đến
11. Qua đi
12. Chỉ nam
13. Ngày tận thế
14. Suy niệm của JKN

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top