Các bài suy niệm CN 23 TN B

Các bài suy niệm CN 23 TN B

Các bài suy niệm CN 23 TN B

 

Hãy cắt đứt sợi dây ích kỷ để ta quan tâm tới nhu cầu của anh em. Hãy cắt đứt sợi dây sợ sệt để ta mạnh dạn nói những lời sự thật. Hãy cắt đứt sợi dây lười biếng để ta nói lên những lời tốt đẹp, những lời ca ngợi tình thương của Chúa.

 

Top