Các bài suy niệm CN 21 TN B

Các bài suy niệm CN 21 TN B

Đức tin là một con đường: con đường dẫn ta tới Chúa. Đây là một con đường dài. Vì ta sẽ phải đi suốt cuộc đời mới hết. Đường đức tin có những quãng đầy hoa thơm cỏ lạ và tiếng chim hót véo von.

Xin click vào file đính kèm để xem các bài suy niệm CN 21 TN B.

Top