HT 9 - Gặp gỡ 9: Phúc được tự do thờ phượng Thiên Chúa

HT 9 - Gặp gỡ 9: Phúc được tự do thờ phượng Thiên Chúa

HT 9 - Gặp gỡ 9: Phúc được tự do thờ phượng Thiên Chúa

 

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 140 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát: Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh (Nhóm Lửa Hồng)

Bài hát: Làm dấu (Ns Đức Hùng)

Bài hát: Hãy đến tung hô Chúa (Lm Kim Long)

Lưu ý: Có thể right-click trang 146 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát: Khúc ca tạ ơn (Lm Thiên Ân)

Bài hát: Máu chiên bò (Lm Kim Long)

Bài hát: Nguồn ánh sang (Lm Hoàng Kim)

 

Top