HT 1 - Gặp gỡ 1: Chúa Giêsu muốn con đến với Chúa

HT 1 - Gặp gỡ 1: Chúa Giêsu muốn con đến với Chúa

HT 1 - Gặp gỡ 1: Chúa Giêsu muốn con đến với Chúa

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó vẽ lên giấy này các khuôn mặt theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 8 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó vẽ hoặc viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

 

Bài hát: Thiếu nhi yêu Chúa

Lưu ý: Có thể right-click trang 10 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó đánh dấu hoặc tô màu trên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

 

 

Top