HT 5 - Gặp gỡ 1: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời

HT 5 - Gặp gỡ 1: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời

HT 5 -  Gặp gỡ 1:  Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 8 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 12 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Lắng nghe Lời Chúa (Lm Nguyễn Duy),  Bài hát:Anh em ta về (Lm Võ Tá Khánh & Lm Tiến Lộc)

Lưu ý: Có thể right-click trang 16 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top