HT 9 - Gặp gỡ 2: Phúc được tự do chọn lựa

HT 9 - Gặp gỡ 2: Phúc được tự do chọn lựa

HT 9 - Gặp gỡ 2: Phúc được tự do chọn lựa

Lưu ý: Có thể right-click trang 21 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 23 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Hai nửa phận người (Ns Ý Vũ)

Bài hát Xin chỉ cho con (Ns Hùng Lân)

Bài hát Cũng một kiếp người (Ns Phạm Quang)

Lưu ý: Có thể right-click trang 32 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 33vtrên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Con đường Giêsu (nhóm Lửa Hồng)

 

 

Top