HT 9 - Gặp gỡ 12: Phúc được tự do để phục vụ

HT 9 - Gặp gỡ 12: Phúc được tự do để phục vụ

HT 9 - Gặp gỡ 12: Phúc được tự do để phục vụ

Bài hát: Yêu là chết trong lòng (Phạm Duy)

Bài hát: Xin định nghĩa tình yêu (Lm Cao Huy Hoàng)

Bài hát: Phục vụ yêu thương (Lm Quang Uy)

Bài hát: Cứ dấu này (Lm Kim Long)

Bài hát: Tạ ơn Cha (Lm Hoàng Đức)

Bài hát: Bài ca phục vụ (Lm Mi Trầm)

 

Top