HT 8 - Gặp gỡ 4: Phúc được sống với bạn bè

HT 8 - Gặp gỡ 4: Phúc được sống với bạn bè

HT 8 - Gặp gỡ 4: Phúc được sống với bạn bè

Lưu ý: Có thể right-click trang 55 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 56 và 57 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Tình bạn thân

Bài hát Cầu xin Chúa Thánh Thần (Ns Phương Minh)

Lưu ý: Có thể right-click trang 61 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Bài hát Kinh hòa bình (Lm Kim Long)

Bài hát Tạ ơn Cha (Lm Hoàng Đức)

Top