HT 8 - Gặp gỡ 2: Phúc được sống với anh chị em trong gia đình

HT 8 - Gặp gỡ 2: Phúc được sống với anh chị em trong gia đình

HT 8 -  Gặp gỡ 2: Phúc được sống với anh chị em trong gia đình

Lưu ý: Có thể right-click trang 23 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 25 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 26 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Ngợi ca Tình Chúa (Lm Ân Đức)

Bài hát Thắp sáng lên (Lm Kim Long)

Bài hát: Tâm tình hiến dâng (Lm Oanh Sông Lam)

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 34 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Xin ban cho con (NsThùy Trang)

 

Top