HT 7 - Gặp gỡ 3: Phúc được làm người nam hay người nữ

HT 7 - Gặp gỡ 3: Phúc được làm người nam hay người nữ

HT 7 - Gặp gỡ 3: Phúc được làm người nam hay người nữ

Lưu ý: Có thể right-click trang 38 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 40 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Chung kết trầu cau (Ns Phanxicô)

Bài hát Chung kết trầu cau (Ns Phanxicô)

Lưu ý: Có thể right-click trang 45 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 47 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Lời kinh cuộc đời (Ns Lê Quang Ánh)

 

Top