HT 7 - Gặp gỡ 12: Phúc cho người biết đón nhận anh chị em

HT 7 - Gặp gỡ 12: Phúc cho người biết đón nhận anh chị em

HT 7 - Gặp gỡ 12: Phúc cho người biết đón nhận anh chị em

Bài hát: Nguồn sống yêu thương (Nguyễn Duy)

Bài hát: Đâu có tình yêu thương (Lm Hoàng Kim)

Bài hát: Mỗi chúng ta là một món quà (Lm Tiến Lộc và Lm Quang Uy)

Bài hát: Xin ban cho con (Lm Quang Uy & Ns Thùy Trang)

 

Top