HT 5 - Gặp gỡ 6: Chúa Giêsu đặt ông Phêrô làm thủ lãnh các Tông đồ (GLV)
Top