HT 5 - Gặp gỡ 4: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và hình thành Nhóm Mười Hai

HT 5 - Gặp gỡ 4: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và hình thành Nhóm Mười Hai

HT 5 - Gặp gỡ 4: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ và hình thành Nhóm Mười Hai

Lưu ý: Có thể right-click trang 40 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Lời nguyện truyền giáo (Ns Hoài Chiên)

Bài hát Muối men cho đởi (Ns Hồng Trần và Ns Phạm Đình Đài)

 

Bài hát Lời nguyện truyền giáo (Ns Hoài Chiên)

Lưu ý: Có thể right-click trang 44 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top