HT 5 - Gặp gỡ 2: Chúa Giêsu quy tụ mọi người trong Nước Trời

HT 5 - Gặp gỡ 2: Chúa Giêsu quy tụ mọi người trong Nước Trời

HT 5 -  Gặp gỡ 2: Chúa Giêsu quy tụ mọi người trong Nước Trời

Lưu ý: Có thể right-click trang 20 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 21 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát Bài ca hiệp nhất (Lm Thành Tâm)

Bài hát Niềm vui lớn (Lm Tiến Lộc)

Lưu ý: Có thể right-click trang 26 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Top