HT 5 - Gặp gỡ 17: Các Tông đồ đặt tay và ban Thánh Thần cho dân Samaria (GLV)
Top