HT 4 - Gặp gỡ 23: Thiên Chúa chọn ông Gioan Tẩy Giả để chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa
Top