HT 4 - Gặp gỡ 16: Thiên Chúa chọn ông Đa-vít làm vua để thống nhất vương quốc Ít-ra-en
Top