HT 4 - Gặp gỡ 14: Thiên Chúa chọn ông Samuen để giúp dân quay về với Thiên Chúa (GLV)

HT 4 - Gặp gỡ 14: Thiên Chúa chọn ông Samuen để giúp dân quay về với Thiên Chúa (GLV)

Top