HT 3 - Gặp gỡ 2: Con yêu mến Thiên Chúa

HT 3 - Gặp gỡ 2: Con yêu mến Thiên Chúa

HT 3 -  Gặp gỡ 2: Con yêu mến Thiên Chúa

Lưu ý: Có thể right-click trang 14 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Lưu ý: Có thể right-click trang 16 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát  Điều quan trọng nhất (L. Quang Uy)

Bài hát Tình Chúa cao vời (Lm Duy Thiên)

Top