HT 3 - Gặp gỡ 1: Con sống theo gương Chúa Giêsu

HT 3 - Gặp gỡ 1: Con sống theo gương Chúa Giêsu

HT 3 -  Gặp gỡ 1: Con sống theo gương Chúa Giêsu

Lưu ý: Có thể right-click trang 6 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Lưu ý: Có thể right-click trang 8 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

Bài hát:Vâng nghe Lời Chúa (Ns Đỗ Vy Hạ)

Lưu ý: Có thể right-click trang 10 trên đây, rồi chọn 'save image as' để download thành một tấm hình. Tiếp theo, right-click trên tấm hình này để chọn 'print' mà in ra giấy. Sau đó viết lên giấy này theo yêu cầu của buổi gặp gỡ.

 

Bài hát:Chúa giàu lòng thương xót (Lm Vũ Đức Hiệp))

Top