HT 2 - Gặp gỡ 13: Chúa Giêsu chịu phép rửa (GLV)
Top