HT 10 - Gặp gỡ 12: Phúc cho người tiết độ

HT 10 - Gặp gỡ 12: Phúc cho người tiết độ

HT 10 - Gặp gỡ 12: Phúc cho người tiết độ

Bài hát: Khi em lớn (Orange & Hoàng Dũng)

Bài hát: Một cõi riêng tư (Lm Thái Nguyên)

Bài hát Trông cậy Chúa (Lm Nguyễn Duy)

Bài hát: Yêu như Chúa yêu (NsNam Du)

Bài hát: Chọn Giêsu thôi (Samuel Thái)

Bài hát: Xin ngợi khen Cha (Lm Thành Tâm)

Bài hát: Cảm ơn Người (Dân ca Pháp)

 

Top