Thứ Tư tuần 12 Thường niên (+video)

Thứ Tư tuần 12 Thường niên (+video)

Thứ Tư tuần 12 Thường niên (+video)

Mt 7,15-20
"Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.
 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt." (Mt 7,17-18) 

1. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta về cách nhận định khách quan. Trước hết, ta cần lưu ý lời dạy này không mâu thuẫn với lời dạy hôm thứ hai là đừng xét đoán người khác. 

Xét đoán là chỉ mới thấy một số hiện tượng đã vội kết luận và lên án. Còn nhận định khách quan là căn cứ vào kết quả để biết nguyên nhân.. 

Xét đoán thì dễ chủ quan, còn nhận định thì khách quan. 

Xét đoán thường dễ đưa chúng ta đến việc lên ánngười khác, còn nhận định thì giúp chúng ta suy nghĩ và lựa chọn ra những bài học sống cho chính mình. Trong cuộc sống, ta không nên xét đoán nhưng phải khôn ngoan nhận định một cách khách quan.

Nhận định khách quan dựa trên tiêu chuẩn "Xem quả để biết cây".

Cha Ông chúng ta thường nói:

 "Mua cá thì phải xem mang,

Mua bầu xem cuống, mới toan khỏi lầm.

Con người muốn biết thâm tâm,

Nhìn vào công việc, chẳng lầm mảy may"

Nước Kinh có người xem tướng giỏi, nói câu nào trúng câu ấy. Trong nước, xa gần ai ai cũng biết tiếng. Vua Trang Vương thấy thế vời lại hỏi: 

- Nhà ngươi dùng thuật gì mà xem tướng giỏi như thế?

Người xem tướng thưa rằng: 

- Thần không có thuật gì lạ cả. Thần chỉ xem bạn người tamà biết được người ta hay hoặc dở. Như thần xem cho thường dân, mà thấy họ chơi với những người bạn hiếu, đễ, huấn, cẩn, biết giữ phép nước thì thần đoán người dân ấylà người hay, thân tất một ngày vẻ vang, nhà tất một ngày thịnh vượng. 

Như thần xem cho quan lại, mà thấy chơi với những người bạn thành, tín, có phẩm hạnh, thích điều phải thì thần đoán cho ông quan ấy là người tốt, làm quan tất mỗi ngày một cao thăng, giúp vua tất mỗi ngày một lợi  ích. 

Như thần xem cho vua chúa, mà thấy quan gần thì có lắm người hiền, quan xa có lắm người trung, lúc lỗi có nhiều người can ngăn thì thần đoán là ông vua giỏi, vua tất mỗi ngày một tôn trọng, nước tất mỗi ngày một trị yên, thiên hạ tất mỗi ngày một qui phục. Thần quả không có thuật gì lạ, chỉ xem người mà biết được người hay hoặc dở. 

Vua Trang Vương cho nói là phải. Bấy giờ liền kíp thu dùng những người tài giỏi, sau nước Sở thành cường thịnh nhất đời Chiến Quốc. 

Chúng ta tự hỏi xem bạn bè chung quanh chúng ta là những người  như thế nào? Từ đó mà chúng ta biết mình là ai? 

2. Nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Độ là cha Anthony de Mello có kể câu chuyện dụ ngôn: Hai vợ chồng kia lấy nhau đã nhiều năm mà không được một đứa con nào cho vui cửa vui nhà. Năm ấy có một vị tư tế đến thăm, ông này đã được họ giúp đỡ nhiều lần. Sau khi đã cho vị tư tế ăn uống no nê, hai vợ chồng đã xin với ông: 

- Khi ngài lên Đền thờ, làm ơn cầu nguyện với thần cho vợ chồng tôi có được đứa con. 

Sau đó, vị tư tế lên đền thờ. Ông cầu nguyện cho vị ân nhân như sau: 

- Tâu lạy Thần Linh, vợ chồng người đó rất tử tế với con, xin ngài thương xót họ và cho họ có con để cho vui cửa vui nhà. 

Vị thần trả lời một cách nghiêm nghị và dứt khoát: 

- Theo như số phận đã định, thì gia đình đó không bao giờ có con.  

Năm năm sau, vị tư tế đó lại lên đường đi hành hương một lần nữa và cũng dừng lại ở gia đình ấy. Thấy có hai đứa bé đang nô đùa trước cổng nhà, ông hỏi:

- Con ai vậy? 

Và người cha đáp: 

- Con chúng tôi đấy.

Thấy vị tư tế bỡ ngỡ, người đàn ông nói: 

- Năm năm trước, khi ngài từ biệt chúng tôi thì có một vị nổi tiếng thánh thiệnđã đến làng này, chúng tôi đón tiếp ông, ông đã chúc lành cho hai vợ chồng chúng tôi và những đứa bé này là kết quả của sự chúc lành đó. 

Nghe thế vị tư tế hối hả lên Đền thờ và trách vị thần: 

- Tại sao ngài đã bảo tôi là số họ không con, mà bây giờ họ có hai đứa? 

Vị thần nghe xong thì cười và nói: 

- Có lẽ một thánh nhân nào đã làm như thế, các thánh nhân có thể làm thay đổi số mệnh người đời.

Mẹ Têrêsa nói: "Hãy cố gắng làm sao để cho ân sủng Chúa tác động trong linh hồn chúng ta, bằng cách chấp nhận tất cả những gì Ngài trao ban cho và dâng cho Ngài tất cả những gì Ngài muốn lấy đi. Sự thánh thiện đích thực hệ tại ở chỗ thi hành Thánh Ý của Thiên Chúa với nụ cười trên môi".

 Vâng, cuộc sống thánh thiện lúc nào cũng có âm hưởng trên người khác. Một chứng tá đức tin luôn có sức đánh động mọi người. Chúng ta hãy cố gắng sống thánh thiện, tốt lành để đem lại những hoa trái tốt đẹp cho gia đình chúng ta, cho giáo xứ chúng ta. Trái tốt sinh từ cây tốt; cây tốt sinh trái tốt là lẽ đương nhiên.

 Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những nhân chứng cho tình yêu Chúa. Amen.

Top