Thứ Ba - Tuần I Mùa Vọng

Thứ Ba - Tuần I Mùa Vọng

Thứ Ba - Tuần I Mùa Vọng

Tin Mừng (Lc 10, 21-24)

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha Ta đã trao phó cho Ta mọi sự. Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Ðấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!”…

Câu chuyện

George Washington Carver, nhà khoa học nổi tiếng, có lần đã nói về cách ông hỏi Chúa: “Lạy Chúa, vũ trụ được làm bằng gì ?”.

Chúa trả lời: “George, vũ trụ quá lớn, con không thể hiểu được. Con cứ để Ta chăm sóc vũ trụ”.

Ông lại hỏi cách khiêm tốn: “Lạy Chúa, nếu vũ trụ quá lớn đối với con, còn hạt đậu thế nào ?”. Chúa nói: “George, con đã hỏi điều hợp với con. Con có thể hiểu một hạt đậu, nên Ta sẽ giúp con”.

Vì thế, George đã để vũ trụ cho Chúa chăm sóc và ông khám phá sức mạnh to lớn của hạt đậu nhỏ bé. Và từ hạt đậu, ông đã phát triển được hơn 200 sản phẩm hữu dụng.

Chẳng bao giờ ông phàn nàn rằng Chúa không cho ông biết những điều huyền bí sâu xa hơn.

Suy niệm

Khi Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài xưng tụng Cha vì Cha đã mạc khải nước trời cho những người bé mọn. Người mang tâm tình thơ ấu bé nhỏ, người anh em hay chị em, tín thác vào Tình yêu của Chúa là Cha và để cho Ngài  làm việc.

Chúa Giêsu đã chọn lựa những con người bé nhỏ, tầm thường để mặc khải nước Chúa và mang cho họ Tin Mừng, đó là những anh thuyền chài không được trọng dụng trong xã hội. Còn những con người học thức tài ba như Phaolô như Matthêu lại tự chấp nhận bé nhỏ để nước trời được tỏa hiện trong các ông và tự các ông đến với anh em mình.

Mẹ Têrêsa Calcutta - người nữ tu nhỏ bé đã khiến cho cả thế giới kính phục vì sự tận tâm phục vụ và tình yêu cho người nghèo và bệnh tật. Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu dù sống trong bốn bức tường kín đã tỏa sáng vĩ đại với tâm tình đơn sơ phó thác khiêm tốn làm sáng tỏ Tin Mừng bằng làm con đường thơ ấu của Chúa Giêsu.

Chị Têrêsa cảm nghiệm được nước trời vì mang tinh thần bé nhỏ: làm những việc bé nhỏ, như chị đã thổ lộ và cầu nguyện: “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa”. Tinh thần phó thác vào Chúa, chị cảm nhận ra tình yêu Chúa ngay cả những giây phút đen tối nhất của tâm hồn, chị vẫn cảm nghiệm được nước Trời: “Ngay cả những khi gặp thử thách ốm đau, con không sợ, vì Chúa luôn ở bên con, nâng đỡ con, vì Ngài đã nâng đỡ con từ khi con còn tấm bé, và sẽ nâng đỡ con mãi mãi cho đến hơi thở cuối cùng”. Chính tinh thần nhỏ bé tín thác đã khiến chị sờ tới nước Trời, trong Thiên Chúa chị được sự bình an tâm hồn khi đặt mỗi gánh nặng bệnh tật vào Thiên Chúa.

Nhỏ bé, nép mình vào lòng Chúa, phó thác tất cả để được Thiên Chúa đỡ nâng.

Ý lực sống

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ

 Trong con hồn lặng lẽ an vui”

                               (Tv 130,2).

Top