Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới và tại Việt Nam

Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới và tại Việt Nam

WHĐ (19.06.2009) – Trên thế giới và tại Việt Nam có bao nhiêu linh mục? Bao nhiêu người mới có một linh mục? Bao nhiêu giáo dân có một linh mục? Niên giám của Giáo Hội Công giáo toàn cầu và Niên giám của Giáo Hội Việt Nam cho biết như sau:
Thống kê linh mục Công giáo trên thế giới
(Theo Niên giám của Giáo Hội Công giáo, 31-12-2007)
 
 
 
 
Châu lục
Linh mục
Giáo phận
Dòng
Châu Phi
34.658
23.154
11.504
Châu Mỹ
121.495
79.654
41.841
Châu Á
52.802
30.991
21.811
Châu Âu
194.393
135.971
58.422
Châu Đại dương
4.676
2.661
2.015
TỔNG CỘNG
408.024
272.431
135.593
  
Châu lục
Số dân / 1 linh mục
Số giáo dân / 1 linh mục
Châu Phi
27.230
4.759
Châu Mỹ
7.469
4.680
Châu Á
50.432
2.290
Châu Âu
3.636
1.457
Châu Đại dương
7.312
1.931
Bình quân
12.879
2.810
 

 

Thống kê linh mục tại Việt Nam
(Theo số liệu thống kê của các giáo phận, ngày 31-12-2007)
Giáo phận
Số
linh mục
Số dân /
1 linh mục
Số giáo dân /
1 linh mục
117
58.455
2.838
Hải Phòng
52
92.395
2.303
Vinh
157
32.353
3.066
Bùi Chu
224
6.378
1.732
Bắc Ninh
44
167.648
2.903
Hưng Hóa
60
114.684
3.617
Phát Diệm
69
14.217
2.219
Thanh Hóa
61
60.164
2.508
Thái Bình
70
52.143
1.713
Lạng Sơn
8
198.000
790
Huế
119
18.950
570
Quy Nhơn
85
43.940
800
Kon Tum
70
22.630
3.482
Nha Trang
179
9.218
1.086
Đà Nẵng
83
27.482
769
Ban Mê Thuột
118
22.464
2.933
Tp. HCM
610
10.024
1.067
Vĩnh Long
174
23.920
1.039
Cần Thơ
195
25.498
961
Mỹ Tho
99
43.212
1.126
Đà Lạt
194
6.258
1.609
Long Xuyên
218
19.330
1.097
Phú Cường
134
21.271
903
Xuân Lộc
366
6.521
2.230
Phan Thiết
115
10.136
1.350
Bà Rịa
100
10.529
2.321
TỔNG CỘNG
3.721
 
 
Bình quân
 
23.881
1.634

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top