Tại sao Đức Gioan Phaolô II muốn Đức Maria được gọi là “Mẹ Giáo Hội”

Tại sao Đức Gioan Phaolô II muốn Đức Maria được gọi là “Mẹ Giáo Hội”

Tại sao Đức Gioan Phaolô II muốn Đức Maria được gọi là “Mẹ Giáo Hội”

TGPSG / Aleteia -- Thánh Gioan Phaolô II là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc chính thức mừng kính Đức Maria là Mẹ của tất cả các Kitô hữu.

Năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập một lễ kỷ niệm hằng năm vào thứ Hai sau Lễ Hiện Xuống, được gọi là lễ “Đức Maria, Mẹ của Giáo Hội.” Sắc lệnh công bố việc cử hành này giải thích rằng, “Việc cử hành này sẽ giúp chúng ta nhớ rằng: sự tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu phải được gắn liền với mầu nhiệm Thánh Giá, với hiến tế của Chúa Kitô trong Tiệc Thánh Thể và với Mẹ của Đấng Cứu Thế cũng là người Mẹ được cứu chuộc, và là Trinh nữ tận hiến cho Thiên Chúa.”

Việc cử hành phụng vụ này là mới mẻ, nhưng từ nhiều năm qua đã có nhiều người ủng hộ ước mong cho tước hiệu này của Đức Maria được chính thức công nhận.

Ví dụ, Thánh Gioan Phaolô II đã nhiều lần ủng hộ danh hiệu này. Lần đầu tiên ngài đề cập đến tước hiệu ấy trong thông điệp Redemptoris Mater, khi nhắc lại những lời của Thánh Phaolô VI liên quan đến tước hiệu này.

Tại Công đồng Vatican II, Đức Phaolô VI đã long trọng tuyên bố rằng Đức Maria là Mẹ của Giáo hội, “tức là Mẹ của toàn thể dân Kitô giáo, cả tín hữu lẫn mục tử”. Sau đó, vào năm 1968, trong lời Tuyên xưng đức tin được gọi là “Kinh Tin Kính của Dân Chúa”, ngài đã trình bày lại chân lý này một cách mạnh mẽ hơn bằng những lời này: “Chúng tôi tin rằng Mẹ Chí Thánh của Thiên Chúa, Tân Evà, Mẹ của Giáo hội, đảm nhận vai trò từ mẫu của mình trên thiên đàng đối với các chi thể của Chúa Kitô, hợp tác vào việc khai sinh và phát triển sự sống thiêng liêng trong linh hồn của những người được cứu độ.”

Sau đó, ngài giải thích trong một buổi tiếp kiến ​​chung vào năm 1997 rằng, “Đức Thánh Cha Phaolô VI muốn chính Công đồng Vatican II tuyên bố 'Đức Maria là Mẹ của Giáo hội, nghĩa là của toàn thể Dân Chúa, của các tín hữu và các mục tử của họ.' Chính ngài đã làm như vậy trong bài phát biểu của mình vào cuối phiên họp thứ ba của Công đồng (21-11-1964), yêu cầu rằng 'từ nay trở đi Đức Trinh Nữ Maria được tất cả các Kitô hữu tôn vinh và cầu khẩn với danh hiệu này.'”

Đặc biệt, Thánh Gioan Phaolô II hết sức ủng hộ tước hiệu này của Đức Maria vì khả năng định hình Giáo hội, mong muốn rằng Giáo hội sẽ nhìn Đức Maria như một mẫu gương để bắt chước. Ngài giải thích điều này lần đầu tiên trong văn kiện Redemptoris Mater:

“Với vai trò làm Mẹ trong Thần Khí, Đức Maria ôm lấy từng người trong Giáo hội, và ôm lấy từng người qua Giáo hội. Theo nghĩa này, Đức Maria, Mẹ Giáo hội, cũng chính là khuôn mẫu của Giáo hội. Thật vậy, như Đức Phaolô VI hy vọng và yêu cầu, Giáo hội phải tìm được “nơi Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa hình thức đích thực nhất để bắt chước Chúa Kitô một cách hoàn hảo.”

Khi các Kitô hữu dùng đức tin mà ngước mắt nhìn lên Đức Maria trong cuộc lữ hành trần thế, họ “cố gắng gia tăng sự thánh thiện”. Mẹ Maria, Nữ tử Sion cao cả, giúp tất cả con cái của Mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng tìm thấy nơi Chúa Kitô con đường dẫn đến nhà Cha.

Do đó, Giáo hội nhìn lên Đức Maria như một mẫu gương tuyệt vời về lòng trung thành, cũng như về tình mẫu tử. Tình yêu của Mẹ Maria dành cho toàn thể nhân loại hướng dẫn tình yêu của Giáo hội và chỉ cho Giáo hội cách chăm sóc con cái của mình.

Đức Gioan Phaolô II tin chắc rằng, việc tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Giáo hội rất quan trọng đối với thừa tác vụ của Giáo hội và ngài hẳn rất vui khi thấy tước hiệu này được nhấn mạnh trong cử hành Phụng vụ của ngày thứ Hai sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Philip Kosloski (Aleteia)/Biên Toàn (TGPSG) chuyển ngữ

Top