Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Bộ Truyền Giáo

Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Bộ Truyền Giáo

VATICAN. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên khóa họp toàn thể của Bộ Truyền Giáo, ĐTC Biển Đức 16 mời gọi toàn thể Giáo Hội dấn thân trong các môi trường truyền giáo mới với các thách đố đi kèm.

Sứ điệp được tuyên đọc trong phiên họp khai mạc sáng 16-11-2009 của Bộ Truyền Giáo tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana. Khóa họp kéo dài trong 3 ngày, tới 18-11-2009 về đề tài "Thánh Phaolô và các diễn trường mới".

Tham dự khóa họp dưới quyền chủ tọa của ĐHY Tổng trưởng Ivan Dias, có gần 60 thành viên, trong đó có 41 Hồng Y, đặc biệt là ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGM giáo phận Thành Phố Hồ Chí Minh, 6 GM, 4 LM giám đốc toàn quốc các Hội Giáo Hoàng truyền giáo và 4 Bề trên Tổng quyền các dòng nam.

ĐTC khích lệ mọi thành phần Giáo Hội bằng câu nói của Chúa Giêsu nói với thánh Phaolô trong thị kiến ở Corinto: "Con đừng sợ; hãy tiếp tục nói và đừng im lặng, vì Ta ở với con và không ai tìm cách làm hại con" (Cv 18,9-10). ĐTC viết: "Cần nhìn các diễn trường mới với tinh thần như thế: một số diễn trường trở thành chung cho cả thế giới, trong khi một số diễn trường khác xảy ra tại một số đại lục, như chúng ta thấy trong Thượng HĐGM Phi châu mới đây."

ĐTC nhấn mạnh rằng "Hoạt động truyền giáo của Giáo Hội cần được hướng về những trung tâm chủ yếu của xã hội ngàn năm thứ ba. Cũng không nên coi nhẹ ảnh hưởng của nền văn hóa duy tương đối, nhiều khi thiếu các giá trị, nó đang xâm nhập cung thánh của gia đình, đột nhập vào lãnh vực giáo dục, và các môi trường khác của xã hội, làm ô nhiễm chúng, lèo lái các lương tâm con người, nhất là người trẻ".

Tuy có những thách đố như thế, ĐTC mời gọi Giáo Hội hãy ý thức Chúa Thánh Thần luôn hoạt động. Người mở ra những cánh cửa mới cho Tin Mừng và mở rộng lòng khao khát một sự canh tân thực sự về linh đạo và tông đồ.

Tại khóa họp hiện nay của Bộ Truyền Giáo, làm căn bản cho các cuộc thảo luận là một tài liệu làm việc, theo nội dung 20 bài huấn giáo của ĐTC Biển Đức 16 trong Năm Thánh Phaolô Tông đồ. Suy tư về công cuộc truyền giáo theo gương thừa sai của thánh Phaolô, nêu bật sự cần thiết phải vạch rõ những diễn trường mới trong thời đại ngày nay, tức là những môi trường, hoàn cảnh và các nhóm cần được thông truyền những xác tín và hy vọng của việc rao giảng Tin Mừng.

Tài liệu làm việc cứu xét những thực tại mới cần được rao giảng đức tin rõ rệt như các khía cạnh và cấp độ hoàn cầu hóa, thế giới truyền thông, những hoàn cảnh khác nhau do hiện tượng di cư khơi dậy, nền văn hóa thịnh hành gắn liền với cuộc sống sung túc và hiệu năng của một thế giới bị tục hóa, hiện tượng các giáo phái lan tràn. Thêm vào đó là môi trường đối thoại liên tôn và liên văn hóa.

Có 3 vị được ủy nhiệm trình bày tài liệu làm việc trong khóa họp của Bộ truyền giáo là giáo sư Jan Górski về Truyền giáo học, ĐHY Anthony Olubunmi Okogie, TGM giáo phận Lagos bên Nigeria và ĐHY Théodore Adrien Sarr, TGM giáo phận Dakar, thủ đô Sénégal (SD 15, 16-11-2009)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top